Dịch vụ phân tích SIFT

SIFT_Analytics_Giải thưởng

Giải thưởng và giải thưởng

SIFT_Analytics_SBR_Giải thưởng

SBR Technology Excellence Awards

SIFT_Analytics_Qlik_Solution_Provider

Nhà cung cấp giải pháp Qlik của năm 2023, Châu Á Thái Bình Dương

SIFT_Analytics_SME500

SME500 Award 2022

Đối tác & Sản phẩm của chúng tôi

SIFT_Analytics_Alteryx

Từ dự báo tài chính đến tối ưu hóa hàng tồn kho, Alteryx giúp bạn biến dữ liệu sẵn có của mình thành thông tin chuyên sâu.

Tìm hiểu thêm
SIFT_Analytics_IBM

Rõ hơn thế nào là khoa học dữ liệu và hiểu biết dữ liệu.

Tìm hiểu thêm
SIFT_Analytics_Snowflake

Một nền tảng toàn cầu, giúp chúng ta dễ dàng quản lí dữ liệu và đảm bảo sự kiền mạch trong công việc hàng ngày.

Tìm hiểu thêm
SIFT_Analytics_Tableau

Tableau, một nền tảng phân tích trực quan, sẽ thay đổi cách chúng ta sử dụng dữ liệu để giải quyết vấn đề.

Tìm hiểu thêm
SIFT_Analytics_Freshworks

Freshworks tạo ra các giải pháp Marketing, Sales, hỗ trợ khách hàng và là giải pháp CNTT hiệu quả.

Tìm hiểu thêm
SIFT_Analytics_AWS

Cách nhanh nhất để nhận được dữ liệu phản hồi từ tất cả các người dùng.

Tìm hiểu thêm
SIFT_Analytics_DataRobot

Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận và khai thác được dữ liệu trong thời đại Chuyển đổi số.

Tìm hiểu thêm
SIFT_Analytics_Talend

Nền tảng xử lí mọi giai đoạn của vòng đời dữ liệu và mang về những dữ liệu giá trị nhất cho bạn.

Tìm hiểu thêm
SIFT_Analytics_Denodo

Một nền tảng hợp lý cho tất cả dữ liệu, một giải pháp hiện đại cho doanh nghiệp của bạn.

Tìm hiểu thêm

Khách hàng nói gì về SIFT?