SIFT_Analytics_Data_Driven_Insurance

Trong mô hình công ty bảo hiểm hoạt động dựa trên dữ liệu, các công ty tận dụng nguồn dữ liệu của mình để phát triển các giải pháp sáng tạo, tự động hóa quy trình và tạo ra các dịch vụ gia tăng giá trị. Nội dung buổi webinar hướng đến việc giải quyết những thách thức mà các công ty bảo hiểm gặp phải để đạt được những mục tiêu nêu trên.

📊 Tự động hóa quy trình báo cáo, tuân thủ IFRS17

 • Thách thức: Công việc thực hiện các báo cáo tuân thủ, IFRS 17 thực hiện thủ công, ngốn nhiều thời gian
   

 • Giải pháp: Tự động hóa các báo cáo và quy trình trên để đảm bảo kết quả chính xác, loại bỏ lỗi thao tác do con người thực hiện và đơn giản hóa việc phân tích
   

 • Hiệu quả: Quy trình làm việc tự động trở thành một quy trình lặp lại, mang lại kết quả chính xác và hiệu quả hơn.

💡 Tối hưu hóa kinh doanh trong ngành Bảo hiểm

 • Thách thức: Người tham gia bảo hiểm có xu hướng tìm kiếm thông tin các hãng bảo hiểm trên mạng để so sánh về sản phẩm và chi phí, cập nhật trạng thái hoặc gia hạn hợp đồng. Các công ty bảo hiểm cần trang bị các công nghệ phân tích nâng cao để phân tích hàng vi khách hàng trên các kênh số

 • Giải pháp: Trang bị cho các công ty bảo hiểm những hiểu biết sâu sắc về hành trình của khách hàng và đưa ra các khuyến nghị cá nhân hóa hơn cho khách hàng

 • Hiệu quả: Bằng cách nhận biết khách hàng là những cá nhân riêng biệt thay vì chỉ là các phân khúc thị trường, các công ty bảo hiểm có thể cung cấp các sản phẩm kịp thời và phù hợp, đồng thời đảm bảo trải nghiệm mượt mà và hấp dẫn. Ngoài ra, việc tận dụng phân tích dữ liệu nâng cao còn cho phép xác định những cá nhân có nguy cơ cao hơn về tai nạn hoặc yêu cầu bồi thường, qua đó đưa ra chính sách phù hợp giúp phòng ngừa và giảm chi phí.

Hoạt động Bảo hiểm dựa trên dữ liệu:
Tự động hóa quy trình và tối ưu hóa bán hàng

Ngày: Thứ Năm, ngày 11/07/2024

Thời gian: 3:30 – 4:30 PM (Theo giờ Việt Nam)

Hình thức: Online

  SIFT Analytics Group Việt Nam sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu và liên hệ với bạn với các nội dung liên quan có thể bạn quan tâm. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin này bất cứ lúc nào.

  Việc chụp ảnh, ghi âm và ghi hình cùng với việc xuất bản và tái sản xuất có thể được sử dụng cho mục đích quảng bá trong các phạm vi họat động SIFT Analytics. Xem Chính sách Bảo mật.