Scientific Seminar

29 September 2023
06:57-17:00 pm
Hội trường Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh

SIFT ANALYTICS GROUP chuyên cung cấp các giải pháp về Phân Tích Dữ Liệu – có trụ sở chính tại Singapore và các nước thành viên Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và là một trong những Partner lớn nhất của IBM SPSS tại Đông Nam Á.