Scientific Seminar 2023

12 October 2023
08:52-11:30 am
University of Science, Ho Chi Minh City

SIFT ANALYTICS GROUP chuyên cung cấp các giải pháp về Phân Tích Dữ Liệu – có trụ sở chính tại Singapore và các nước thành viên Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và là một trong những Partner lớn nhất của IBM SPSS tại Đông Nam Á.