SIFT_Analytics_TDTU

Ton Duc Thang University Talkshow

10 October 2023
08:52-
Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City

Sau khi đăng tải các thông tin cho chương trình “Về trường”, SIFT Analytics đã có cơ hội trao đổi cùng thầy cô và các bạn sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).