SIFT_Analytics_Vinamac_Expo

Vinamac Expo 2023

16 November 2023
07:04-11:45 am
Saigon Exhibition and Convention Center, Ho Chi Minh City

Ngày 16/11/2023, SIFT Analytics đã vinh được nhận được lời mời trở thành diễn giả tại sự kiện Triển lãm Quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Sản phẩm Công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh 2023.