TỔNG KẾT HỘI THẢO THÁNG 5: XU HƯỚNG MỚI TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU - CHÌA KHÓA BIẾN DỮ LIỆU THÀNH GIÁ TRỊ

9 May 2024
Phòng hội thảo quốc tế Liên Việt , Nhà A, Trường Đại học Ngoại Thương – 91 Chùa Láng, Hà Nội

Ngày 09/05/2024 lúc 14h00, Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp kết hợp với SIFT Analytics Group đồng tổ chức hội thảo với chủ đề “Xu hướng mới trong phân tích dữ liệu- Chìa khóa biến dữ liệu thành giá trị”.

Hội thảo đã thu hút hơn 30 khách tham dự, trong đó là các cán bộ quản lý đến từ nhiều doanh nghiệp lớn, nhà báo. Khách tham dự đã cùng trao đổi những khó khăn, rào cản mà doanh nghiệp đang gặp phải về việc giải quyết dữ liệu để tìm ra chân dung khách hàng mục tiêu. ️

 

Phần đầu tiên, bà Edwina Hun đã chia sẻ với khách tham dự những xu hướng mới về trong Phân tích dữ liệu trên thế giới hiện nay đồng thời khuyến nghị các doanh nghiệp xác định rõ mục tiêu, tình trạng hiện tại để có phương án triển khai phù hợp. Trong phần trình bày của mình, diễn giả cũng nói thêm về những khó khăn trong hành trình đưa phân tích dữ liệu vào hoạt động doanh nghiệp thông qua những hình ảnh ẩn dụ và câu chuyện thực tế trong quá trình hoạt động hơn 25 năm của tập đoàn SIFT Analytics. ️

 

Phần tiếp theo, ông Nguyễn Hải Đăng đã đưa ra giải pháp giúp doanh nghiệp hiểu về tình hình hoạt động, là căn cứ giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra quyết định và chiến lược dựa trên dữ liệu thời gian thực. Trong hội thảo, các diễn giả đã đưa ra một giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp là Qlik Sense Cloud – Một giải pháp đột phá của SIFT Analytics Group cung cấp dịch vụ quản lý và phân tích dữ liệu.

Sẵn sàng để bước tiếp theo chưa?

Phiên DEMO trực tuyến miễn phí của chúng tôi cũng dành cho những người tìm hiểu trực tuyến.

 

Chúng tôi khuyến khích các tổ chức đăng ký và đảm bảo có chỗ cho phiên DEMO Phân tích Dữ liệu bên dưới.