Ứng dụng của Alteryx

9 Ứng dụng thực tiễn của công cụ Alteryx vào ngành ngân hàng

vnblog_alteryx_9apps

Ứng dụng thực tiễn luôn là câu hỏi gây chú ý khi nói đến bất kỳ công cụ hay giải pháp nào. Đặc biệt là về những giải pháp Dữ liệu. Đối với những ngành tạo ra lượng dữ liệu lớn tính trên ngày thì rất rõ, phân tích và xử lý dữ liệu là bài toán đi song song cùng bài toán kinh doanh.

 

SIFT Analytics sẽ cho bạn thấy những ứng dụng của công cụ Alteryx trong ngành Ngân hàng. Xử lý dữ liệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đưa ra những dự đoán dựa trên dữ liệu có sẵn và:

1

Phân Tích Rủi Ro và Quản lý Rủi Ro

 • Sử dụng Alteryx để phân tích dữ liệu tài chính và thông tin khách hàng để đánh giá rủi ro.
 • Xây dựng mô hình dự đoán để dự báo rủi ro và đề xuất các chiến lược quản lý rủi ro.

2

Quản Lý Dữ Liệu Khách Hàng

 • Kết hợp và làm sạch dữ liệu từ nhiều nguồn để tạo hồ sơ khách hàng chi tiết và tổng hợp.

 • Tối ưu hóa quá trình chuẩn bị dữ liệu để phát hiện thông tin mới về khách hàng.

3

Chăm Sóc Khách Hàng và Phân Tích Đa Kênh

 • Phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn để hiểu rõ hành vi khách hàng trên các kênh khác nhau.
 • Tạo các bảng điều khiển để theo dõi và đánh giá hiệu suất chiến dịch tiếp thị và chăm sóc khách hàng.

4

Phân Tích Tín Dụng và Xác Định Độ Rủi Ro Tín Dụng

 • Sử dụng Alteryx để xây dựng mô hình phân tích tín dụng và đánh giá độ rủi ro của các khoản vay.
 • Tự động hóa quy trình xác định độ tin cậy và tín dụng của khách hàng.

5

Quản Lý Dữ Liệu Tài Chính:

 • Tích hợp và làm sạch dữ liệu tài chính từ nhiều nguồn khác nhau như bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính.

 • Phân tích xu hướng tài chính để đưa ra dự đoán và quyết định chiến lược kinh doanh.

6

Dự Báo và Phân Tích Thị Trường Tài Chính

 • Sử dụng công cụ dự báo trong Alteryx để phân tích xu hướng thị trường tài chính.

 • Xây dựng mô hình dự báo để đưa ra dự đoán về biến động giá cổ phiếu, lãi suất và các chỉ số khác.

7

Quản Lý Hiệu Suất Tài Chính và Kế Toán

 • Tích hợp dữ liệu kế toán để tạo các báo cáo hiệu suất tài chính tổng hợp và chi tiết.
 • Phân tích các chỉ số tài chính quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của tổ chức.

8

Quản Lý Chiến Dịch Tiếp Thị và Quảng Cáo

 • Tích hợp dữ liệu từ các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo để đánh giá hiệu suất.
 • Phân tích chiến lược tiếp thị để tối ưu hóa chi phí và tăng cường hiệu suất.

9

Đối Soát và Tuân Thủ Quy Định

 • Sử dụng Alteryx để đối soát dữ liệu tài chính và kiểm tra tuân thủ các quy định ngành ngân hàng.

 • Tạo bảng điều khiển theo dõi tình trạng tuân thủ và tự động hóa quy trình kiểm tra.

Ứng dụng của Alteryx hiện đang được các chuyên gia dữ liệu đánh giá là dễ sử dụng nhất. Bên cạnh đó, công cụ Alteryx cũng được đội ngũ các chuyên gia về dữ liệu của SIFT Analytics tối ưu hoá cho các ngành thiên về tài chính, đặc biệt là ngân hàng.

Khám phá những thông điệp mới nhất của chúng tôi